Kontroll

Vi är ISO certifierade enl. ISO 9001 och ISO 14001. Vår kvalitets- och kontrollavdelning sörjer för att alla maskinbearbetade detaljer stämmer helt överens med kundens önskemål och förväntningar beträffande utformning och kvalité. Detaljen ifråga genomgår en noggrann första- och sistabitskontroll innan den slutligen levereras.

 

Vår mätmaskin är av märket Zeiss.

Kvalitet och kontroll hos Franzéns Mekaniska AB
Kvalitet och kontroll