Kvalitetspolicy

Vår policy är att vid rätt tidpunkt tillverka produkter i högsta kvalitet till rätt pris i samarbete med våra kunder.

Vi skall vara en givande samarbetspartner för våra kunder och ställa upp helhjärtat vid problemlösning. Företaget arbetar också för att all personal kontinuerligt utbildas och motiveras för att uppfylla alla krav som våra kunder ställer på kvaliteten på våra produkter.
Läs vår fullständiga kvalitets- och miljöpolicy


Franzéns Mekaniska har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller precisionslegotillverkning inom skärande bearbetning samt termisk gradning.
 

Miljöpolicy

Franzéns Mekaniska Verkstad AB arbetar hela tiden för att minimera och eliminera de negativa effekterna på miljön som eventuellt kan förorsakas av vår tillverkning.

Detta görs genom medveten kontroll och val av produkter och tjänster som rör vår produktion.  Detta kan vi också göra genom att se till och försäkra oss om att allt vårt avfall och restprodukter tas om hand av miljöcertifierade återvinningsföretag.

Läs vår fullständiga kvalitets- och miljöpolicy


Franzéns Mekaniska har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller precisionslegotillverkning inom skärande bearbetning samt termisk gradning.
 

Centralsystem

Vi har ett slutet Mercatus centralsystem på 20m² för rening av skärvätskan, vilket också är ett led i arbetet att förbättra arbetsmiljön samt livslängden på skärvätskan.

Franzéns Mekaniska Verkstad AB jobbar för miljön
Svarvade detaljer av högsta kvalitet