Termisk gradning

Termisk gradning (TEM-gradning) är ett mycket kostnadseffektivt sätt att grada detaljer och dessutom få dem levererade tvättade och rena för montering.

Vem använder TEM, och varför? Användare av TEM är huvudsakligen automatiserad industri, hydraulik och tryckluftsindustrin, verktygstillverkare m.fl.


Kortfattat kan processen enkelt beskrivas genom att detaljerna placeras i en kammare som är 245mm bred och 325mm hög. Därefter fylls kammaren med en blandning av natur- och syrgas som sedan antänds med ett tändstift, vilket innebär att en explosion sker och värme utvecklas under några millisekunder som rundar av vassa kanter och tar bort grader, helt utan att skada detaljerna.

 

Femstegs ultraljudstvätt

Femstegs ultraljudstvätt Femstegs ultraljudstvätt

Efter gradningen måste detaljerna tvättas rena och flyttas då över till en femstegs ultraljudstvätt med vacuumtork. Under denna process nås en renhet på min 1µm. Det innebär, i de allra flesta fall, att detaljerna är så rena att de kan gå direkt in i produktionen för montering.

Vi kan även, om så önskas, packa detaljerna i rostskyddspåsar s.k. VCI-påsar.

Fyrstegs alkalisk högflödestvätt

Under mars 2006 installerade vi ytterligare en fyrstegs alkalisk högflödestvätt med vacuumtork. Detta innebär att vi kan leverera monteringsrent gods med bifogad dokumentation om renhet m.m. till alla våra kunder som önskar detta.

Ytterligare information

Kontakta oss gärna för ytterligare information angående prestanda, leveranstider och priser.

Mer information om termisk gradning finns också på Bosch hemsida.